O nouă probă de încercare pentru absolvenţi

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de Bacalaureat, în perioada  19-29 aprilie 2010 se desfăşoară a treia  probă a acestui examen, proba de evaluare a competenţelor digitale.
Proba  de evaluare a competenţele digitale implică utilizarea tehnologiei informaţiei  pentru a se produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe, cât şi abilitatea de a accesa, căuta şi utiliza serviciile pe care le pune la dispoziţie Internetul, competenţe absolut  necesare pentru dezvoltarea personală, pentru găsirea unui loc de muncă şi  pentru integrarea în societatea actuală.
    În judeţul Arad, proba este organizată în cele 41 de unităţi de învăţământ liceal desemnate de Comisia judeţeană de Bacalaureat drept centre de examen pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale. La proba aceasta participă un număr de 4774 candidaţi.
     Proba de evaluare a competenţelor digitale constă se desfăşoară în laboratoarele de informatică din fiecare unitate şcolară, intervalul de timp alocat rezolvării subiectului fiind de 90 de minute. Varianta de subiecte este compusă din două fişe de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, astfel: în prima etapă cu conexiune funcţională la Internet- 30 de minute, în a doua etapă fără  conexiune la Internet – 60 de minute.
În ceea ce priveşte modalitatea de  certificare a competenţelor digitale, în funcţie de punctajul obţinut se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, astfel : utilizator începător (0-25 puncte), utilizator de nivel mediu (26-50 puncte), utilizator avansat (51-74 puncte), utilizator experimentat (75-100 puncte).
Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene  cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste probe, la cerere şi conform unei metodologii şi  listei examenelor cu  recunoaştere internaţională care pot fi echivalate.
Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională nu mai susţin proba respectivă şi nu li se mai eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală.

print

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*